Archiwum Bloga

Sądowe wezwania nie tylko przez pocztę

Zgodnie z ostatnią dużą nowelizacją procedury cywilnej od 8 września 2016 r. sądy cywilne będą mogły wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uznają za najbardziej celowy, z pominięciem dotychczasowych sposobów doręczeń przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego

Napisano w Aktualności

Nowe formy cywilnoprawnych czynności prawnych

Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 ze zm.), która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r. wprowadziła do naszego

Napisano w Bez kategorii

Komornik sam wybierze, w jaki sposób prowadzić egzekucję

Obowiązujące do niedawna przepisy w zakresie postępowania egzekucyjnego zobowiązywały wierzyciela do każdorazowego wskazania sposobu egzekucji. Kwestia ta była problematyczna, jeżeli wierzyciel nie znał składników majątku dłużnika, przez co nie mógł wskazać, jaki rodzaj postępowania będzie najskuteczniejszy.

Napisano w Bez kategorii

W procesie medycznym związek przyczynowy nie musi być ustalony w sposób pewny

W ten sposób wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Katowicach w orzeczeniu prowadzonym pod sygnaturą akt V ACa 723/15. Sąd ten potwierdził dotychczasową linię orzeczniczą oraz poglądy judykatury w tym zakresie. Przedmiotowa sprawa dotyczyła odpowiedzialności za szkody na zdrowiu (roszczenie o

Napisano w Aktualności

Pozew nie musi zawierać przyczyn, dlaczego strony nie próbowały mediacji.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie I ACz 823/16 stwierdził, że brak jest podstaw do zwrotu pozwu z tego powodu, że powód nie wskazał, czy podejmował przedsądowe próby mediacji z pozwanym. Informacja tego rodzaju nie stanowi bowiem warunku formalnego pozwu.

Napisano w Aktualności