Archiwum Bloga

Sądowe wezwania nie tylko przez pocztę

Zgodnie z ostatnią dużą nowelizacją procedury cywilnej od 8 września 2016 r. sądy cywilne będą mogły wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uznają za najbardziej celowy, z pominięciem dotychczasowych sposobów doręczeń przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego

Napisano w Aktualności

W procesie medycznym związek przyczynowy nie musi być ustalony w sposób pewny

W ten sposób wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Katowicach w orzeczeniu prowadzonym pod sygnaturą akt V ACa 723/15. Sąd ten potwierdził dotychczasową linię orzeczniczą oraz poglądy judykatury w tym zakresie. Przedmiotowa sprawa dotyczyła odpowiedzialności za szkody na zdrowiu (roszczenie o

Napisano w Aktualności

Pozew nie musi zawierać przyczyn, dlaczego strony nie próbowały mediacji.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie I ACz 823/16 stwierdził, że brak jest podstaw do zwrotu pozwu z tego powodu, że powód nie wskazał, czy podejmował przedsądowe próby mediacji z pozwanym. Informacja tego rodzaju nie stanowi bowiem warunku formalnego pozwu.

Napisano w Aktualności