Archiwum Bloga

Nowe formy cywilnoprawnych czynności prawnych

Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 ze zm.), która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r. wprowadziła do naszego

Napisano w Bez kategorii

Komornik sam wybierze, w jaki sposób prowadzić egzekucję

Obowiązujące do niedawna przepisy w zakresie postępowania egzekucyjnego zobowiązywały wierzyciela do każdorazowego wskazania sposobu egzekucji. Kwestia ta była problematyczna, jeżeli wierzyciel nie znał składników majątku dłużnika, przez co nie mógł wskazać, jaki rodzaj postępowania będzie najskuteczniejszy.

Napisano w Bez kategorii